Cele SK KSZO

Zobacz dlaczego warto do nas do??czy?.

G?ówne cele Stowarzyszenia Kibiców KSZO Ostrowiec ?wi?tokrzyski:

1. Promocja spotka? sportowych klubów KSZO Ostrowiec ?w.
2. Podnoszenie poziomu kultury ?ycia kibicowskiego na obiektach sportowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem wodowisk organizowanych w Ostrowcu ?w
3. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych klubów KSZO Ostrowiec ?w. w?ród m?odzie?y szkolnej
4. Dzia?ania maj?ce na celu wp?yw na polityk? informacyjn? klubów KSZO Ostrowiec ?w.
5. Konsultacje oraz porady marketingowe z w?adzami klubów KSZO Ostrowiec ?w.
6. Tworzenie i nadzór nad projektami lojalno?ciowymi dla wszystkich cz?onków stowarzyszenie
7. Wspieranie sportowego rozwoju m?odzie?y w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim
8. Zwi?kszenie zainteresowania sportem w?ród dzieci i m?odzie?y
9. Rozbudowa i rozwój bazy sportowej klubów KSZO Ostrowiec ?w
10. Promowanie wspó?pracy klubów KSZO Ostrowiec ?w. z organami administracji rz?dowej i samorz?dowej
11. Promocja sportu jako alternatywy formy sp?dzenia czasu wolnego w?ród dzieci i m?odzie?y
12. Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego
13. Organizacja ruchu kibicowskiego
14. Zwi?kszenie bezpiecze?stwa na obiektach sportowych podczas wszystkich dzia?a?
15. Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego klubu KSZO Ostrowiec ?w

Je?li chcesz nam pomóc w realizacji tych zada? do??cz do SK KSZO, zosta? cz?onkiem i aktywnie wspieraj nas w dzia?aniach.
Im nas jest wi?cej tym mamy wi?ksz? si?? i tym lepiej mo?emy wykonywa? zadania jakie na siebie na?o?yli?my.

 • Stowarzyszenie:

 • Grudzień 2021
  P W Ś C P S N
  « wrz    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031