Zarząd

Maciej Kozicki – Prezes Zarządu
Stanisław Marek Cira– Członek Zarządu
Sebastian Mazur – Członek Zarządu ds. sportowych (tel. 607 740 707)
Mirosław Świrta – Członek Zarządu

Paweł Dudziński – sekretariat klubu

stat4u