Zarząd

Maciej Kozicki – Prezes Zarządu
Piotr Jurek – Wiceprezes
Agnieszka Rzęchowska – Sekretarz
Jacek Batóg – Skarbnik
Tomasz Wójcik – Członek Zarządu
Marcin Czuba – Członek Zarządu

stat4u