Cele SK KSZO

Zobacz dlaczego warto do nas dołączyć.

Główne cele Stowarzyszenia Kibiców KSZO Ostrowiec Świętokrzyski:

1. Promocja spotkań sportowych klubów KSZO Ostrowiec Św.
2. Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na obiektach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem wodowisk organizowanych w Ostrowcu Św
3. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych klubów KSZO Ostrowiec Św. wśród młodzieży szkolnej
4. Działania mające na celu wpływ na politykę informacyjną klubów KSZO Ostrowiec Św.
5. Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami klubów KSZO Ostrowiec Św.
6. Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków stowarzyszenie
7. Wspieranie sportowego rozwoju młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim
8. Zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży
9. Rozbudowa i rozwój bazy sportowej klubów KSZO Ostrowiec Św
10. Promowanie współpracy klubów KSZO Ostrowiec Św. z organami administracji rządowej i samorządowej
11. Promocja sportu jako alternatywy formy spędzenia czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
12. Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego
13. Organizacja ruchu kibicowskiego
14. Zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach sportowych podczas wszystkich działań
15. Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego klubu KSZO Ostrowiec Św

Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji tych zadań dołącz do SK KSZO, zostań członkiem i aktywnie wspieraj nas w działaniach.
Im nas jest więcej tym mamy większą siłę i tym lepiej możemy wykonywać zadania jakie na siebie nałożyliśmy.

stat4u