Stowarzyszenie Kibiców KSZO – nowe władze

W dniu 13 sierpnia 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kibiców KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Powodem tego była rezygnacja z funkcji prezesa Marcina Czuby. A także rezygnacje członków Komisji Rewizyjnej. Serdecznie im dziękujemy za włożony trud w prowadzenie działalności stowarzyszenia.

Po rozpoczęciu zgromadzenia stwierdzono obecność ponad połowy członków i można było przejść do dalszych punktów obrad. Nowym prezesem został Marcin Przepiórka a w skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: Marcin Ignalewski (jako przewodniczący) oraz Tomasz Kapsiak i Maciej Różalski. Członkami zarządu zostali nadal: Krzysztof Łojek, Tomasz Wójcik, Łukasz Gawlak i Łukasz Tkacz. Zgromadzenie zakończyło się przemową nowego prezesa, który poinformował członków o swoich pomysłach na prowadzenie stowarzyszenia. Życzymy nowo wybranym dużo wytrwałości i powodzenia!

Zapraszamy do komentowania na forum:
www.forumKSZO.pl

stat4u